Kan ik een beroep doen op mijn verzekering gewaarborgd inkomen als ik arbeidsongeschikt word ten gevolge van corona?

Wanneer je ziek wordt met de gekende symptomen (koorts, spierpijn en kortademigheid) en je de carenzperiode* overschrijdt, dan is het loonverlies als gevolg van je arbeidsongeschiktheid verzekerd volgens de polisvoorwaarden onder de waarborg ‘gewaarborgd inkomen’. 

We vragen je dan om zo snel mogelijk je aangifte gedocumenteerd door te sturen (met bijvoorbeeld een attest van het ziekenfonds en/of een medisch attest).

-->