Mijn afspraak voor mijn behandeling werd geannuleerd omwille van coronavirus. Wat moet ik doen voor mijn arbeidsongeschiktheid?

We begrijpen dat het in de huidige omstandigheden niet eenvoudig is om ons de juiste attesten en medische informatie te bezorgen. We aanvaarden daarom tijdelijk ook een medisch attest of verslag dat is opgesteld nadat je jouw arts telefonisch geconsulteerd hebt.

Ook het bewijs dat een behandeling niet kan plaatsvinden als gevolg van de quarantainemaatregelen zal door onze verzekeringsarts objectief worden geanalyseerd. Waar mogelijk zal die dat bewijs aanvaarden om de bestaande arbeidsongeschiktheid voort te zetten.

-->