Mijn opname is geannuleerd omwille van het coronavirus. Wat moet ik doen?

Wanneer een geplande ziekenhuisopname die je bij ons al had aangegeven, wordt geannuleerd wegens het coronavirus, moet je die opname ook bij ons annuleren.

Ga daarvoor naar ons contactformulier medische zorgen via de knop hieronder. Je vinkt ‘Je dossier wijzigen’ aan, en daaronder vervolgens ‘Opname annuleren’. Klik op ‘Geef kort aan voor welke opname je dit wil wijzen/ vervolledigen’ en vul daar de datum van de geannuleerde opname in. Schrijf er ook bij ‘wegens corona’.

Belangrijk: Om na te gaan of wij de prehospitalisatieperiode van je opname kunnen verlengen, hebben wij een attest nodig. Je bezorgt ons samen met je kosten dit attest met vermelding van de initiële opnamedatum, de nieuwe opnamedatum alsook een bevestiging dat de opname werd uitgesteld wegens het uitstel / de afbouw van de reguliere zorgen in het ziekenhuis door Corona. Dit attest kan worden opgesteld door één van de ziekenhuisdiensten (onthaal, secretariaat) of door je arts. We bekijken dat attest samen met je kosten wanneer je deze indient en kunnen hier op voorhand dus geen uitsluitsel over geven.

Zo gauw je een nieuwe datum hebt, doe je aangifte van die opname op onze website, met de knop hieronder.

-->