Wat gebeurt er met mijn prehospitalisatiekosten wanneer mijn ziekenhuisopname wordt uitgesteld wegens het coronavirus?

Door de huidige situatie worden bepaalde opnames uitgesteld naar een latere datum. Dit heeft tot gevolg dat de gewaarborgde prehospitalisatieperiode in het gedrang komt.

Allereerst dien je ons te laten weten dat je opname effectief is uitgesteld. Bekijk hiervoor onze FAQ 'Mijn opname is geannuleerd omwille van het coronavirus. Wat moet ik doen?'

Belangrijk: Om na te gaan of wij de prehospitalisatieperiode van je opname kunnen verlengen, hebben wij een attest nodig. Je bezorgt ons samen met je kosten dit attest met vermelding van de initiële opnamedatum, de nieuwe opnamedatum alsook een bevestiging dat de opname werd uitgesteld wegens het uitstel / de afbouw van de reguliere zorgen in het ziekenhuis door Corona. Dit attest kan worden opgesteld door één van de ziekenhuisdiensten (onthaal, secretariaat) of door je arts. We bekijken dat attest samen met je kosten wanneer je deze indient en kunnen hier op voorhand dus geen uitsluitsel over geven.

Het is belangrijk dat je op het kostenformulier of de kosten zelf vermeldt dat het om een uitgestelde opname gaat. Gelieve zowel de initiële als de daadwerkelijke opnamedatum te vermelden.

-->