Wat gebeurt er met mijn pre-postkosten wanneer mijn hospitalisatie wordt uitgesteld door het coronavirus?

Door de huidige situatie worden bepaalde opnames uitgesteld naar een latere datum. Dit heeft tot gevolg dat de gewaarborgde pre-postperiode in het gedrang komt. Wij houden rekening met de uitzonderlijke omstandigheden, maar zijn ook gebonden door de regeling van de betrokken verzekeraar.

  • Hoe wordt de periode van pre- en posthospitalisatie vastgelegd in dit geval?

Zowel de ambulante kosten binnen de contractuele préperiode, opgelopen voor de uitgestelde opname, als de ambulante kosten gemaakt tussen de uitgestelde opname en de nieuwe, geplande opname worden terugbetaald volgens de polisvoorwaarden. Voor de postperiode geldt vanzelfsprekend de ontslagdatum van reële opname. Deze dekking geldt uiteraard enkel voor de medische kosten in rechtstreeks verband met uw opname.

  • Hoe ga je te werk om je medische kosten in te dienen?

Er zijn enkele opties die afhangen van je persoonlijke situaties:

Ik heb al aangifte gedaan bij Vanbreda en heb hiervoor een acceptatiebrief gekregen

Het is belangrijk dat je op het kostenformulier of de kosten zelf vermeldt dat het om een uitgestelde opname gaat. Gelieve zowel  de initiële als de daadwerkelijke opnamedatum te vermelden.

Ik had nog geen aangifte gedaan bij Vanbreda voor de initiële opname

Wanneer je kosten indient, is het heel belangrijk dat je met een attest aantoont dat de opname werd uitgesteld wegens het coronavirus. Dit attest mag opgesteld worden door een (huis)arts, het secretariaat van de arts of het onthaal van het ziekenhuis. Daarin moet dan zowel de initiële als de daadwerkelijke opnamedatum staan zodat we dat kunnen meenemen in onze berekeningen.