Er stond niet voldoende geld op mijn rekening toen de domiciliëring moest doorgaan: wat moet ik doen?

Onze instelling kan slechts één keer het bedrag indienen bij jouw bank. Als er niet genoeg fondsen beschikbaar zijn, krijg je een overschrijvingsformulier toegestuurd en moet je zelf het bedrag storten aan Vanbreda.

-->