Hoe dien ik orthodontiekosten in?

Bij het indienen van je kosten voor orthodontie, geef je best ineens een kostenraming mee. In die kostenraming moet de volgende informatie staan:

  • Een duidelijke opsplitsing van de kosten
  • De eenheidsprijs per nomenclatuurnummer of per prestatie
  • De prijs voor het eerste deel van het apparaat en het nomenclatuurnummer
  • De prijs voor het tweede deel van het apparaat en het nomenclatuurnummer
  • De prijs per extra aangerekende kost zoals vb. forsus, bracket …
  • De naam van je ziekenfonds
  • Als je een bijkomende tandverzekering hebt, bezorg ons hun afrekening.

Maak je graag gebruik van een voorbeeldkostenraming? Klik dan op deze link.

Druk het blanco document af en neem het mee naar je orthodontist om te laten invullen. Zo garanderen we een vlottere terugbetaling.

Wil je meer informatie over het indienen van tandzorgen? Klik dan hier.

-->