Is rooming-in gedekt?

'Rooming-in' betekent dat je als ouder bij je kind verblijft wanneer dat in het ziekenhuis is opgenomen, maar enkel wanneer dat medisch noodzakelijk is.

Dekking voor kosten van rooming-in

De kosten voor rooming-in zijn gedekt in sommige polissen. Kijk dus na of dat voor jouw polis het geval is. De terugbetaling is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De voorwaarden van je polis moeten terugbetaling van rooming-in toelaten;
  • De kosten voor rooming-in moeten vermeld staan op de eindfactuur van het ziekenhuis;
  • Terugbetaling is enkel mogelijk als de opname van je kindje aanvaard is binnen jouw polis;
  • Vaak gelden er nog voorwaarden rond leeftijd, het aantal dagen van het verblijf, het maximumbedrag enzovoort.

Ontvang je van het ziekenhuis een aparte factuur voor een verblijf op naam van één van de ouders of extra facturen voor maaltijden of andere kosten? Dan zijn die nooit gedekt.

-->