Medi-Link en rappelprocedure

Het kan gebeuren dat je als verzekerde geld moet (terug)betalen aan Vanbreda. Bijvoorbeeld wanneer we na een afrekening met Medi-Link een bepaald bedrag terugvorderen van jou of wanneer we je vragen je premie te betalen, als dat niet via je werkgever gebeurt. Moet je ons in zo’n geval een bedrag (terug)betalen, dan heb je daar 30 kalenderdagen de tijd voor.

Zolang je ons het bedrag in kwestie niet hebt (terug)betaald, kunnen wij beslissen om te wachten met de uitbetaling van pre- en posthospitalisatiekosten die je in verband met een (dag)hospitalisatie bij ons indiende. Zodra je ons het verschuldigde bedrag hebt betaald, geven we die geblokkeerde uitbetalingen vrij. We behouden ons echter het recht voor om eventueel openstaande verschuldigde saldo’s te verrekenen. We rekenen daar dan de geldende wettelijke intrestvoet bij aan.

Als je je betaling van de verschuldigde bedragen lang laat aanslepen, kunnen wij ook je werkgever inlichten en kunnen we de Medi-Link kaarten van je gezin blokkeren. Als je de gevraagde betaling na drie maanden nog altijd niet gedaan hebt, is die blokkering onherroepelijk.

-->