Voorafbestaandheid

Met voorafbestaandheden bedoelen we elke ziekte, ongeval, zwangerschap en bevalling die zich heeft voorgedaan vóór de aansluitingsdatum of waarvan de eerste objectieve symptomen opdoken vóór die datum.

We kunnen geen rente uitkeren als de aandoening of arbeidsongeschiktheid waarvoor je gebruik wil maken van de verzekering vóór je aansluiting werd vastgesteld. We houden bij ziekte en ongeval niettemin rekening met de verergering van je aandoening of de verhoging van de graad van arbeidsongeschiktheid, wanneer je sinds meer dan één jaar bent aangesloten en je gedurende die periode niet arbeidsongeschikt bent als gevolg van de voorafbestaande aandoening.

Met andere woorden, je krijgt geen uitkering als je gedurende je eerste jaar van aansluiting ziek of arbeidsongeschikt wordt door een voorafbestaandheid.

-->