Wat als ik het ziekenhuis niet terugvind in de lijst?

  • Wanneer je begint te typen in het veld ‘Ziekenhuis’, krijg je een overzicht van de mogelijke resultaten vanwaaruit je het juiste ziekenhuis kunt selecteren. De postcode en plaats worden dan automatisch ingevuld.
  • Alle Belgische ziekenhuizen zijn opgenomen in de lijst. Voor een opname in België moet je dus het juiste ziekenhuis in de lijst kunnen terugvinden.
  • Voor een opname in het buitenland: verschuif bovenaan (naast ‘Opname buitenland’) de schuifknop naar rechts en typ enkel de naam van het ziekenhuis in.