Wat is ambulante zorg precies?

Onder 'ambulante zorgen' verstaan we alle medische zorgen die je krijgt buiten een ziekenhuisopname. Denk maar aan een bezoek aan de huisarts of de specialist, een scan of echo, een behandeling bij de kinesist, ... Ook wanneer je medicatie koopt bij de apotheker, valt dat onder de ambulante medische kosten. Bekijk je polis om te weten welke ambulante kosten gedekt zijn door jouw verzekering.

-->