Ik word langdurig arbeidsongeschikt. Help?

Je wordt onverwacht ziek voor langere tijd en vraagt je af wat de impact zal zijn op je loon. Geen nood, je werkgever heeft zich hierop voorbereid en voor jou een verzekering gewaarborgd loon voorzien of heeft je de mogelijkheid geboden om hierop in te tekenen. Je verzekering voor arbeidsongeschiktheid kan worden ingeroepen zodra de carenzperiode overschreden is. Dit is de zogenaamde wachtperiode, en is afhankelijk van je polisvoorwaarden.

Wanneer kan je gebruik maken van je verzekering?

Je verzekering arbeidsongeschiktheid voorziet een tegemoetkoming wanneer je volledig of gedeeltelijk niet kan werken en inkomensverlies hebt. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ziekte, moederschapsrust, een ongeval in je privéleven of je zwangerschap.

De tegemoetkoming die je ontvangt wordt jaarrente genoemd en keren we uit bovenop de tussenkomst die je ontvangt van je ziekenfonds. Je polisvoorwaarden bepalen in welke mate je aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in je loon, alsook de hoogte van deze tegemoetkoming of jaarrente.

Mijn carenzperiode loopt af

Zodra je werkgever Vanbreda op de hoogte heeft gebracht dat de carenzperiode verlopen is, gaan wij voor jou aan de slag.

Je krijgt van ons een aangifteformulier met meer informatie om je arbeidsongeschiktheid aan te geven. We raden je aan dit goed voor te bereiden en te bekijken welke documenten je precies moet toevoegen voor een volledige aangifte. Zo kunnen we je snel helpen en zorgen voor een vlotte betaling. Doorgaans kan dit bij online aangiftes binnen de 10 werkdagen.

Bij elke betaling bezorgen we je een duidelijk overzicht waarin de periode, het bedrag en de jaarrente vermeld zijn. Na je aangifte, betalen wij steeds de vergoeding voor de voorgaande maand(en) uit. Daarna zorgen wij voor een maandelijkse uitbetaling.

Wordt je arbeidsongeschiktheid verlengd?

Je werkgever brengt ons hiervan op de hoogte. Voor de verdere opvolging hiervan, kan onze raadsgeneesheer bijkomende informatie of medische verslagen opvragen. We raden je aan hier tijdig en volledig op te reageren, zodat we de uitbetaling van je jaarrente kunnen laten doorlopen. Ook als je vroeger dan verwacht het werk kan hervatten, geef je ons zo snel mogelijk een seintje. Zo vermijden we dat we je achteraf moeten vragen om te veel gestorte bedragen terug te storten.

Ingehouden voorheffing

De uitbetalingen vanuit je verzekering vormen een deel van jouw loon. Net als op je loon van je werkgever, houden wij hiervan een deel in als bedrijfsvoorheffing (ongeveer 22,2%). Na je belastingaangifte wordt het exacte bedrag bepaald dat je aan de fiscus verschuldigd bent. Je mag van ons jaarlijks een fiscale fiche verwachten met de bedragen die je dient aan te geven op je belastingaangifte.

Heb je nog vragen? Surf verder op onze website of contacteer ons online. Wij wensen je alvast een zorgeloos herstel toe!