Hoe worden de bijdragen wachtpolis berekend?

De premie die je betaalt voor de aansluiting bij een wachtpolis wordt vastgesteld volgens jouw instapleeftijd. Deze premie wordt levenslang behouden, uitgezonderd premieaanpassingen op basis van duurzame wijzigingen van de reële kosten van de gewaarborgde prestaties en/of substantiële wijzigingen van de wetgeving. De premies kunnen wel elk jaar worden geïndexeerd.

Op het moment dat jij de wachtpolis activeert door deze om te zetten naar een individueel hospitalisatieplan zal je dus kunnen genieten van het tarief dat vastgesteld wordt volgens jouw leeftijd op de datum van aansluiting bij de wachtpolis (mits ononderbroken betaling van alle premies).

Kinderen die tijdens de looptijd van de wachtpolis de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar echter overschrijden, betalen de premie die overeenstemt met de leeftijd van 20 jaar. In dat geval geldt deze leeftijd van 20 jaar tevens als vroegste instapleeftijd op het ogenblik van de activering (d.i. omschakeling naar het individueel hospitalisatieplan).

Het is dus voordelig om je op een zo jong mogelijke leeftijd aan te sluiten bij een wachtpolis. De premie voor de wachtpolis en dus ook voor je toekomstig individueel hospitalisatieplan wordt immers vastgesteld volgens de leeftijd op de datum van aansluiting bij deze wachtpolis. Dus… hoe jonger jij je aansluit, hoe minder je betaalt! Nu, maar ook later!

-->