Ik heb het werk hervat, of ben langer ziek dan oorspronkelijk verwacht. Wat nu?

Ben je langer ziek dan oorspronkelijk verwacht? Of ben je vroeger aan de slag? Vanbreda ontvangt alle relevante informatie omtrent werkhervattingen, verlengingen van je arbeidsongeschiktheid rechtstreeks via je werkgever.

Uiteraard kan je ons ook zelf op de hoogte houden van relevante wijzigingen in je situatie, zoals in het geval van voortijdige werkhervatting. Zo vermijd je dat Vanbreda ten onrechte bedragen uitkeert, die je achteraf zou moeten terugbetalen.

-->