Waarom vraagt Vanbreda bijkomende informatie / een medisch verslag over mijn arbeidsongeschiktheid?

Wanneer je bij Vanbreda hebt aangegeven dat je arbeidsongeschikt bent, gaat je dossier naar onze raadsgeneesheer. Hij behandelt je dossier en beoordeelt je economische arbeidsongeschiktheid. Hierbij houdt hij rekening met je fysieke vermogen om je job uit te oefenen, je capaciteiten en maatschappelijke positie.

Daarvoor heeft de raadsgeneesheer soms bijkomende informatie nodig, zoals extra informatie of medische verslagen van je behandelende arts. Het is belangrijk om ons volledige informatie, en uitgebreide verslagen te bezorgen. Zo krijgen we een duidelijk en gedetailleerd beeld van je situatie, en de verwachte evolutie van je situatie.

In sommige gevallen, kan het zijn dat de raadsgeneesheer een derde arts inroept om een objectief beeld te krijgen van je aandoening.

-->