Is mijn ernstige ziekte gedekt?

Sommige ernstige aandoeningen worden gedefinieerd als 'ernstige ziekte' en vallen onder de waarborg ernstige ziektes van je polis. De meeste polissen hebben zo'n waarborg, maar niet allemaal.

Kijk daarom je polis na om te weten te komen of jouw polis een waarborg ernstige ziekte bevat en of jouw ernstige ziekte opgenomen is in de lijst van aandoeningen waarvoor deze waarborg geldt.

Je dossier loopt door zolang er behandelingen nodig zijn, of tot het einde van je aansluiting. In sommige gevallen vraagt onze raadsgeneesheer opvolgingsverslagen op om verder over je dossier te oordelen. In dat geval houden we je steeds op de hoogte.

-->