Hoe doe ik aangifte van een ernstige ziekte?

Ga eerst na of de aandoening opgenomen is de lijst van ernstige ziektes in jouw polis. Alleen aandoeningen op die lijst komen in aanmerking voor de waarborg 'Ernstige ziekte'.

Mijn aandoening staat op de lijst van ernstige ziektes. Hoe doe ik aangifte?

Je bezorgt ons een medisch verslag, opgesteld door je behandelende arts. Daarop moet minstens de bevestiging van de aandoening of de exacte diagnose staan, en de behandelingen die je al gevolgd hebt of die gepland staan. Een arts van Vanbreda bekijkt jouw dossier en geeft er een advies over. We houden je schriftelijk op de hoogte van het verloop.

-->