Waarom een wachtpolis afsluiten?

Allereerst geniet je dankzij een wachtpolis van een toekomstig individueel hospitalisatieplan waarbij de premie wordt vastgesteld volgens jouw leeftijd op de datum van aansluiting bij deze wachtpolis. In geval van individuele voortzetting zonder bijhorende wachtpolis zal de premie echter berekend worden op basis van jouw leeftijd op het ogenblik van de voortzetting. En dat heeft financiële gevolgen, want hoe hoger je leeftijd, hoe hoger de premie.

Om een voorbeeld te geven: iemand die op 55-jarige leeftijd aansluit, betaalt gemiddeld 2 keer zoveel als iemand die op 30-jarige leeftijd aansluit. En iemand die op 65-jarige leeftijd aansluit, betaalt gemiddeld al 3 keer zoveel als iemand die op 30-jarige leeftijd aansluit.

De bijkomende premie die je betaalt voor een wachtpolis, moet je dus eerder zien als een investering. Bovendien blijft deze investering lonen in de toekomst, zelfs als je verschillende keren van werkgever zou veranderen!

Stel dat jouw nieuwe werkgever geen collectief hospitalisatieplan aanbiedt aan zijn werknemers. In dat geval kun je een wachtpolis activeren door deze om te zetten naar een individueel hospitalisatieplan. De premie die je dan zal betalen, zal berekend worden op basis van jouw leeftijd bij onderschrijving van de wachtpolis.

Als je echter later opnieuw van werkgever verandert en de kans krijgt om opnieuw te genieten van een collectief hospitalisatieplan, dan kun je jouw individueel hospitalisatieplan desactiveren en opnieuw omzetten naar de wachtpolis. Bij toekomstige activaties van je wachtpolis blijf je bovendien genieten van de verlaagde premie die berekend wordt op basis van jouw oorspronkelijke leeftijd op het moment dat je de wachtpolis onderschreven hebt. En die flexibiliteit kan de individuele voortzetting jou nu eenmaal niet aanbieden …

-->