Waarom moet ik een bedrag aan Vanbreda terugbetalen?

Wanneer je opname via Medi-Link verloopt, betalen wij je ziekenhuisrekening rechtstreeks aan het ziekenhuis. Nadien bezorgen wij je een eindafrekening met een overzicht van alle kosten die niet worden gedekt. Die betaal je dan aan Vanbreda terug.

Het bedrag dat je zelf nog moet betalen, wordt berekend aan de hand van je polisvoorwaarden. Soms zijn er vrijstellingen, plafonds of beperkingen in de terugbetalingen. Niet alle kosten worden dus (integraal) terugbetaald. Zo worden niet-medische kosten nooit terugbetaald door je verzekering.

-->