Waarom weigert Vanbreda bepaalde kosten?

Staat er op de afrekeningsnota dat er kosten worden geweigerd? Vanbreda berekent haar tussenkomst steeds op basis van je polisvoorwaarden. Niet alle kosten zijn gedekt: zo worden niet-medische kosten (wifi, telefoon, verzorgingsproducten) nooit terugbetaald door je verzekering. Voor een overzicht van de gedekte kosten, vrijstellingen, plafonds en beperkingen raadpleeg je best je polisvoorwaarden.

Tijdens de pre- en postperiode van je opname, worden enkel ambulante kosten terugbetaald die rechtstreeks verband houden met je opname en binnen de gedekte periode vallen.

-->