Wat doe je bij een overlijden?

Naast heel wat verdriet, brengt een overlijden in de familie ook heel wat papierwerk met zich mee. We overlopen hieronder een aantal zaken die het jou en je familie een beetje makkelijker kunnen maken in zo’n moeilijke periode.

Premies

Bij een overlijden vragen we je, ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en de precieze overlijdensdatum mee te delen. Wanneer de overledene een persoonlijke premie aan Vanbreda betaalde voor zijn of haar medisch plan, krijg je van ons zo snel mogelijk een bericht. Hierin vind je informatie over hoe je eventueel te veel betaalde premies kan terugkrijgen.

Wat met de terugbetaling van medische kosten?

Wanneer iemand overleden is, kan het natuurlijk zijn dat je als nabestaande nog medische kosten op zijn of haar naam ontvangt. Die kan je nog altijd bij ons indienen voor een terugbetaling volgens de voorwaarden van het medisch plan. Om die medische kosten te kunnen terugbetalen, zijn wij verplicht een wettelijke procedure te volgen. We sommen hieronder op wat jij kan doen.

Één erfgenaam
Wanneer je de enige wettelijke erfgenaam bent, bezorg je ons een akte of attest van erfopvolging waarin dat bevestigd wordt. Dat kan je eenvoudig opvragen bij je notaris. Daarnaast hebben we nog een volmacht nodig voor de terugbetaling van medische kosten aan een wettelijke erfgenaam. Op dat formulier deel je ons het IBAN rekeningnummer mee waarop wij onze tussenkomst mogen storten. Al deze documenten kan je ons makkelijk online opsturen.

Meerdere erfgenamen
Wanneer er meerdere wettelijke erfgenamen zijn, volg je dezelfde werkwijze als in het geval van één enkele erfgenaam. Ook hier moet je ons een akte of attest van erfopvolging en de volmacht bezorgen. Belangrijk is wel dat we onze tussenkomst maar op één rekening kunnen storten. Alle erfgenamen moeten dus akkoord gaan over het te gebruiken rekeningnummer. Je zorgt er dan ook voor dat elke meerderjarige erfgenaam zelf het volmachtformulier invult en ondertekent. Daarop bevestigt hij of zij aan welke begunstigde en op welk rekeningnummer onze terugbetaling mag gebeuren.

Notaris

Het kan natuurlijk ook zijn dat je een notaris aanstelt die de nalatenschap van de overledene beheert. In dat geval kunnen wij onze tussenkomst aan hem of haar overmaken. De notaris handelt nadien alles rechtstreeks af met de nabestaanden. Het is belangrijk dat de notaris ons een rekeningnummer geeft waarop wij mogen storten en dat hij of zij ons expliciet ontslaat van alle verantwoordelijkheid in verband met de betaling van de medische kosten.

Door deze stappen te volgen, vermijd je in ieder geval bijkomende kopzorgen in deze moeilijke periode.