Ernstige ziekte

serious illness

De diagnose van een ernstige ziekte kan een grote impact hebben op je leven, en brengt ongetwijfeld veel vragen mee voor jou en je omgeving. Weet dat je er niet alleen voor staat: je hospitalisatieverzekering kan je financiële zorgen alvast verlichten.

Zo goed als alle medische plannen voorzien in een bijkomende dekking voor de behandeling en opvolging van je ernstige ziekte, zelfs als je niet opgenomen wordt in het ziekenhuis. Je vindt de lijst met ernstige ziekten in je polisvoorwaarden.

Over welke kosten gaat het concreet?

Nog voor je je diagnose kent, komen er al heel wat kosten bij kijken. Denk maar aan de onderzoeken die je hebt ondergaan. Eens je behandeling begonnen is, komt Vanbreda onder meer tussen in de consultaties bij je huisarts of specialist, apothekerskosten, kinesitherapie, medisch materiaal, prothesen en zo verder. De terugbetalingsvoorwaarden hangen af van je medisch plan.

Hoe ga je best te werk?

Eens de diagnose gesteld is, breng je ons best zo snel mogelijk op de hoogte. Je doet aangifte van je ernstige ziekte en bezorgt ons ook een attest van je behandelde arts. Van zodra we jouw dossier geopend hebben, kan je je kosten indienen. Je dossier blijft open zolang je in behandeling bent of wordt opgevolgd. Dit duurt vaak meerdere weken of maanden, soms is ze zelfs chronisch. Als je medische toestand verbetert, verslechtert of als er verwikkelingen zijn, kan je dossier opnieuw geëvalueerd worden zodat we jouw dossier steeds optimaal kunnen beheren.

Wat als je opgenomen moet worden?

Word je opgenomen in het ziekenhuis? Geef je opname tijdig aan: enkel dan kan je het derdebetalersysteem via Medi-Link inroepen. Wanneer je aangifte aanvaard is, hoef je zelf geen voorschotten en ziekenhuisfacturen te betalen. Het ziekenhuis bezorgt deze rechtstreeks aan Vanbreda. Wij bezorgen je een afrekening volgens je polisvoorwaarden.

Wat als je inkomen in gevaar komt?

Ben je voor langere tijd arbeidsongeschikt? Misschien beschik je via je werkgever over een verzekering gewaarborgd inkomen? Als je ernstig ziek bent en een intensieve behandeling nodig hebt, lijdt je inkomen hier misschien onder. Bekijk je polisvoorwaarden om na te gaan hoe je verzekering gewaarborgd inkomen dit kan verhelpen.

Kortom, er komt heel wat kijken bij een ernstige aandoening. Je gezondheid is uiteraard het allerbelangrijkste en verdient je volle aandacht. Laat de administratieve en financiële zorgen alvast over aan ons.