Is de aangifte van je hospitalisatie te laat?

Wanneer je je opname te laat hebt aangegeven aan Vanbreda, kan je nog steeds aangifte van je hospitalisatie doen. Doe dit zo snel mogelijk, en wij brengen je schriftelijk op de hoogte of je dossier aanvaard werd. 
Werd je dossier geaccepteerd? In dat geval betaalt Vanbreda de gedekte kosten aan jou terug. Indien je aangifte niet op tijd is, kan je geen beroep doen op de derdebetalersregeling Medi-Link.

-->