Ben je vergeten het 010-nummer te laten registreren?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis om na te gaan of je het 010-nummer alsnog kan koppelen, zelfs wanneer je het ziekenhuis al hebt verlaten.

Als het ziekenhuis het 010-nummer nog kan koppelen, kan je gebruik maken van de derdebetalersregeling Medi-Link. Het ziekenhuis bezorgt de opnamefactuur rechtstreeks aan Vanbreda. Jij ontvangt achteraf een afrekeningsnota en betaalt achteraf alleen de eventuele kosten die niet gedekt worden door je verzekering.

Is het niet meer mogelijk om het 010-nummer te laten koppelen? In dat geval kan je geen gebruik maken van de derdebetalersregeling Medi-Link en betaal je de ziekenhuisfactuur aan het ziekenhuis. Daarna bezorg je de factuur aan Vanbreda en worden de gedekte kosten aan jou terugbetaald.

-->