Het ziekenhuis vraagt een 010-nummer. Wat is dat?

Heb je aangifte van je hospitalisatie gedaan? Dan bezorgen wij je een bevestiging dat je dossier aanvaard is, en krijg je van ons een 010-nummer. Dit 010-nummer gebruik je wanneer je je aanmeldt aan de balie van het ziekenhuis.

Dankzij dit 010-nummer kan het ziekenhuis je identificeren, en hoef je ter plaatse geen voorschot meer te betalen. Bovendien weet het ziekenhuis door het 010-nummer dat de derdebetalersregeling van kracht is. De ziekenhuisfacturen worden dan rechtstreeks naar Vanbreda gestuurd.

Zijn er kosten die niet door je verzekering gedekt worden? Dan bezorgt Vanbreda je achteraf een afrekening met de kosten die je nog (deels) moet betalen.

-->