Betaalt Vanbreda Risk & Benefits het voorschot van mijn factuur?

Nee, Vanbreda Risk & Benefits kan nooit een voorschot uitbetalen.

Heb je zelf een voorschot betaald in het ziekenhuis? Dan staat het bedrag van je voorschot achteraf op je eindfactuur. We houden rekening met het voorschot wanneer we onze berekeningen doen op basis van de eindfactuur. De terugbetaling gebeurt volgens de voorwaarden van jouw polis.

Let op: als het voorschot niet op de eindfactuur van het ziekenhuis staat, is er nooit een terugbetaling mogelijk.

-->