Ik heb mijn 010-nummer pas ontvangen nadat ik het ziekenhuis heb verlaten.

Heb je het 010-nummer pas ontvangen nadat je ontslagen bent uit het ziekenhuis? Neem dan contact op met het ziekenhuis en vraag hen of ze het 010-nummer alsnog kunnen koppelen. 
Als het ziekenhuis het 010-nummer nog kan koppelen, kan je gebruik maken van de derdebetalersregeling Medi-Link. Het ziekenhuis bezorgt de opnamefactuur rechtstreeks aan Vanbreda. Achteraf ontvang je een afrekeningsnota met eventuele kosten die niet gedekt worden door je verzekering. 

Is het niet meer mogelijk om het 010-nummer te laten koppelen? In dat geval kan je geen gebruik maken van de derdebetalersregeling Medi-Link en betaal je de ziekenhuisfactuur aan het ziekenhuis. Achteraf bezorg je de factuur aan Vanbreda en worden de gedekte kosten aan jou terugbetaald.

-->