Ik moet opnieuw naar het ziekenhuis, wat nu?

Word je regelmatig opgenomen in het ziekenhuis of word je overgebracht naar een ander ziekenhuis voor revalidatie?

Voor iedere opname moet je opnieuw aangifte doen bij Vanbreda, ook voor een overplaatsing naar een ander ziekenhuis.

Terugbetaling bij revalidatie

Word je overgebracht naar een revalidatieziekenhuis? In bepaalde gevallen komt je verzekering ook tussen in de kosten. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de revalidatie-instelling erkend zijn als ziekenhuis. Een opname in een hersteloord, of een rust- en verzorgingstehuis voor kort verblijf is niet gedekt. Word je binnen hetzelfde ziekenhuis overgebracht naar de dienst revalidatie? Breng Vanbreda dan ook op de hoogte.

Wanneer je je opname voor revalidatie hebt aangegeven, vraagt de raadsgeneesheer vaak een uitgebreid revalidatieverslag op om je dossier te beoordelen. Wij houden je steeds op de hoogte van de verwerking van je aanvraag.

Aangifte bij seriële dagopnames

Moet je regelmatig naar het ziekenhuis voor dagopnames in het kader van een seriële behandeling? Voor dagopnames voor chemotherapie of nierdialyse kan je bij je aangifte meerdere dagopnames aangeven binnen een bepaalde periode. Op die manier loopt je dossier gewoon door. Wij houden je op de hoogte van de goedgekeurde periode van je dossier.

Word je tijdens deze periode opgenomen met een overnachting? Of is er een andere reden voor je dagopname? Doe dan ook apart aangifte van deze hospitalisatie, ook als je opname in de periode van de goedgekeurde dagopnames ligt.

-->