Tot wanneer geldt de dekking van een ernstige ziekte?

Een ernstige ziekte blijft gedekt zolang je nog in behandeling bent in het kader van dezelfde aandoening, of tot het einde van jouw aansluiting binnen deze polis.

Opvolging

Het is mogelijk dat onze adviserende arts een opvolgverslag vraagt om op de hoogte te blijven van je dossier. In dat geval houden wij je daarvan op de hoogte.

Tussenkomst

De terugbetalingen in het kader van je ernstige ziekte gebeuren altijd volgens de voorwaarden in je polis.

-->