Wat is de vrijstelling onder het plan Hospitalisatie?

In een aantal polissen is er een vrijstelling. Dat is het bedrag van de gedekte kosten waarvoor Vanbreda Risk & Benefits niet tussenkomt en dat je zelf moet betalen. De vrijstelling geldt per verzekerde.

Wanneer jij je gewaarborgde kosten indient, trekken we de vrijstelling ervan af tot de kosten het drempelbedrag bereikt hebben.

Heb je een afrekeningsnota ontvangen? Dan staat het afgehouden bedrag van de vrijstelling steeds vermeld voor de kosten die tot dat moment verwerkt zijn.

Zit je in een derdebetalerssysteem waarbij wij de factuur rechtstreeks met het ziekenhuis afgerekend hebben? Dan sturen we je achteraf een afrekening voor het bedrag van de vrijstelling, samen met eventuele andere kosten die niet onder je waarborg vallen.

De exacte bedragen van de vrijstelling en de periode waarin een vrijstelling geldt, hangen af van je polisvoorwaarden. Dit bedrag is bijvoorbeeld vaak afhankelijk van je kamerkeuze bij opname. Lees daarom je polisvoorwaarden goed na.

-->