Is er een vrijstelling onder het ambulant plan?

De vrijstelling is het bedrag van de gedekte kosten dat je zelf moet betalen. Die vrijstelling geldt per verzekerde, maar ook soms per gezin. Afhankelijk van je polis, wordt de vrijstelling per verzekeringsjaar of per schadejaar (vanaf het moment dat de eerste kost werd ingediend) afgehouden.

Deze vrijstelling wordt afgehouden van de terugbetaalbare kosten die je hebt ingediend, tot het bedrag van de vrijstelling is bereikt. Wanneer je van ons een afrekening krijgt, staat het afgehouden bedrag van de vrijstelling steeds vermeld.

Raadpleeg je polisvoorwaarden voor een gedetailleerd overzicht van de vrijstellingen.

-->