Wie betaalt mijn ziekenhuisfactuur?

Medi-Link haalt financiële zorgen helemaal bij je weg wanneer je naar het ziekenhuis moet voor een opname. Dankzij de derdebetalersregeling van Medi-Link hoef je geen voorschotten of facturen aan het ziekenhuis te betalen. Kijk wel na of het ziekenhuis van je hospitalisatie in de lijst van ziekenhuizen staan die met Medi-Link werken.

Geef je opname liefst ruim op voorhand aan bij Vanbreda. Als je aangifte aanvaard werd, meld je je aan op de dag van je opname in het ziekenhuis met het 010-nummer dat je van ons kreeg. Hierdoor hoef je ter plaatse geen voorschot te betalen en je ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks naar Vanbreda gestuurd.

Zijn er kosten die je verzekering niet dekt? Dan bezorgt Vanbreda je achteraf een afrekening met de kosten waarvoor je nog (een deel) dient te betalen.

Je kan enkel gebruik maken van de derdebetalersregeling Medi-Link als je je hospitalisatie vooraf hebt aangegeven bij Vanbreda. Bij een spoedopname doe je best zo snel mogelijk aangifte. Ben je al meer dan 7 dagen uit het ziekenhuis? Dan kan je geen beroep meer doen op Medi-Link.

De derdebetalersregeling Medi-Link geldt enkel voor je hospitalisatiefactuur, en niet voor ambulante kosten.

-->